Pompy odśrodkowe do gorących cieczy, olejów 350С

W różnych dziedzinach przemysłu i produkcji, do obiegu gorącego oleju, pompowania oleju grzewczego kotłów.

Na wysokotemperaturowe nośniki ciepła, które znajdują zastosowanie w sferach przemysłowych jako część instalacji technologicznych do przerobu produktów naftowych lub wolnostojących kotłowni stacjonarnych, modułowych i przenośnych stosowanych w systemach zaopatrzenia w ciepło z wykorzystaniem oleju diatermicznego jako nośnika ciepła.

Насосы для термомасляных систем
Насосы для термомасляных систем