Насоси для відкачування конденсату з нафтопродуктами Ex ATEX

Збір фільтрату в накопичувальні ємності, відкачування виробничих стічних вод з колодязів або збірних ємностей, видалення конденсатної води, збір рідин, забруднених нафтопродуктами

Насоси ATEX можуть встановлюватися в потенційно вибухонебезпечних середовищах відповідно до Директиви 2014/34 / EU і обмеженнями, встановленими маркуванням, які пояснюються в технічному паспорті.

Директива 2014/34 / ЄС (ATEX) обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах орган з оцінки відповідності постанова Про порядок проведення нагляду за ринком вимоги до продукції безпека вибухозахист системи оцінки відповідності та нагляд за ринком вибухобезпечний.

ATEX
ATEX